Fotosünteetiliste komplekside ja biomolekulide selektiivspektroskoopia

Kitsajooneliste laserite kasutamisel põhinevad mitmed tahkiste selektiivspektroskoopia meetodid: spektraalsälkamine (SHB), fluorestsentsijoone kitsenemine (FLN) ja diferentsiaalne FLN ehk DFLN.  Nende rakendamine võimaldab üle saada spektrite mittehomogeensest laienemisest, mis pahatihti struktuursema ja seega palju informatiivsema homogeense spektri enda alla matab (vt joonist 1). Selektiivspektritest saadakse homogeensete spektrite tegelik kuju, võimalik on uurida elektron–foonon ja elektron–võnke (vibroonseid) vastasmõjusid ning energiasiirete teid ja kiirusi. Meie laboris rakendatakse neid meetodeid eelkõige bioloogilist tähtsust omavate molekulide ja molekulaarkomplekside (nt taimede ja bakterite antennivalgud) spektrite uurimiseks. Biofüüsika laboril  on oluline panus diferentsiaalse fluorestsentsi kitsenemise efekti arendamisel arvestatavaks spektroskoopiliseks meetodiks.

Oleme rakendanud erinevaid tava- ja kõrglahutusega meetodeid klorofülli (Chl-a) ja bakterklorofülli (BChl-a) molekulide võnkespektrite uurimiseks külmunud lahustes vedela heeliumi lähedastel temperatuuridel. DFLN meetodiga määrasime esmakordselt elektron–foonon ja vibroonse vastasmõju tugevused, mida iseloomustatakse vastavate Huang–Rhys faktoritega, Sph ja Svib. Tegime kindlaks, et Sph sõltub tugevasti ergastavast lainepikkuse suhtelisest asukohast mittehomogeenses neeldumisribas piires.

Chl-a lisandiga 1-propanol klaasis kasvab Huang–Rhys faktor Sph peaaegu lineaarselt väärtuselt 0.4 lainepikkusel 669 nm kuni 0.6-ni lainepikkusel 693 nm, näidates seega ootamatut ja otsest korrelatsiooni elektronsiirde energia ja elektron–foonon vastasmõju vahel. Seevastu vibroonne vastasmõju Svib=0.53 osutus ergastavast lainepikkusest sõltumatuks.

Termofiilse purpurbakteri Thermochromatium tepidum antennikompleksis LH1-RC kasvab Huang–Rhys faktor Sph väärtuselt 1.6 kuni 2.2-ni, kus lainepikkused on vastavalt 950 ja 958 nm. Sarnane tugev elektron–foonon vastasmõju ja sõltuvus lainepikkusest leiti ka väävlivabade purpurbakterite Rhodobacter sphaeroides ja Rhodoblastus acidophilus antennikompleksides LH1 ja LH2.

 

Joonis 1. Spektraalsälkamine ja fluorestsentsijoone kitsenemine. Kloriini molekuli neeldumis- (sinine joon)  ja fluorestsentsspekter (punane joon) 1-propanoli tahkes lahuses temperatuuril 4.5 K. Eraldi akendes on näidatud sama molekuli kõrglahutusega spektrid: vasakul, musta joonena rida kitsaid sälke nn spektraalsälkamise (SHB) spektris; paremal, musta joonena lainepikkusel 632 nm ergastatud diferentsiaalne fluorestsentsijoone kitsenemise (DFLN) spekter, mis koosneb kitsast foononvabast joonest (ZPL) ja laiast foonontiivast (PSB), lisaks veel võnkekordused pikematel lainepikkustel.

 

Joonis 2. Spektraalsälkamine (SHB). Ülemine osa kujutab lihtsustatult IDF-i enne ja pärast sälkamist. Alumises osas musta joonena näidatud SHB spekter koosneb kitsast, laserergastusega resonantsest foononvabast joonest, mille eri külgedel asuvad tegelik foonontiib (real-PSB) ja pseudotiib (pseudo-PSB). Siin kasutatakse suhtelist lainearvude skaalat, mille nulliks on võetud laserergastuse sagedus. Mittehomogeense jaotusfunktsiooni IDF laius (täislaius poole amplituudi juures) on 80 cm–1, IDF-i asukoht 12 cm–1, foonontiiva maksimum wm=22 cm–1, Huang–Rhys faktor Sph=0.5. Foonontiiva kuju on empiiriliselt väljendatud madalama sagedusega pooles Gaussi joonena poollaiusega 20 cm–1 ja kõrgema sagedusega pooles Lorentzi joonena poollaiusega 70 cm–1.

 

Joonis 3. Fluorestsentsijoone kitsenemine (FLN). Punase joonena esitatud FLN spekter koosneb kitsast foononvaba joonest ja sellega külgnevast foonontiivast. Siinne foonontiib on kompleksne ja sisaldab lisaks tegelikule foonontiivale (real-PSB) ka pseudotiibasid (pseudo-and multi-PSBs), mida kujutavad eri värvi kõverad. ZPL joont varjutab ergastava laserikiirelt pärit tugev hajumisfoon, mistõttu ZPL-i intensiivsus jääb määramata. Mudelspektri parameetrid on samad mis joonisel 2.

 

Joonis 4. Fluorestsentsijoone kitsenemise spektrite vahespekter (DFLN). DFLN spekter on kahe FLN spektri vahe, kus üks on mõõdetud enne ja teine peale spektraalsälkamist. Tulemuseks on homogeenne kiirgusspekter kitsa foononvaba  joone (ZPL) ja tegeliku foonontiivaga (PSB ehk real-PSB). Kuna DFLN on spekterite vahe, siis lahutub välja hajunud erastav laser ja tulemuseks on ZPL koos vastava PSB-ga. ZPL-i intensiivsus on joonisel ära lõigatud tasemel  ~5%. Mudelspektri parameetrid on samad mis joonisel 2.
 
 

 

Joonis 5. DFLN meetodil mõõdetud homogeenne kiirgusspekter Tch. tepidum Ca-LH1-RC antennikompleksis temperatuuril 4.5 K.

 

 

 

Joonis 6. DFLN meetodil mõõdetud homogeenne kiirgusspekter purpurbakteri Rb. acidophilus välises LH2 antennikompleksis temperatuuril 4.5 K.

 

 

             Spektraalsälkamise meetodiga:

  • homogeenne laius, ergastatud oleku eluiga, energia ülekande kiirus
  • mittehomogeenne jaotusfunktsioon, IDF
  • ergastatud seisundi energiatasemed
  • elektron­–foonon vastasmõju, Sph
  • naaberkromofooride vastasmõju (SHB + kõrge rõhk)
  • elektrilise diipolmomendi muutus (SHB + elektriväli)

 

            Joonkitsenemise (FLN ja DFLN) meetodiga:

  • võnkespektrid, põhi ja ergastatud oleku võnkesagedused
  • kromofoori tuvastamine ja/või struktuuri iseloomustamine
  • vibroonne vastasmõju, Svib (DFLN meetodiga)
  • elektron–foonon vastasmõju,  Sph (DFLN meetodiga)

 

 

 

bedava bonus veren bahis siteleri free bonus veren bahis siteleri deneme bonusu veren bahis siteleri canlı bahis canlı bahis oyna canlı bahis canlı bahis bedava bonus veren bahis siteleri free bonus veren bahis siteleri canlı bahis siteleri canlı bahis